До края на този курс ще можете да:

  • Разберете и използвайте постулатите на относителността на Айнщайн
  • Научете повече за историята на физическите науки
  • Моделирайте физическа ситуация
  • Разработете техники за автоматично изчисление, като например идеята за разширяване на продължителността и свиване на дължини
  • Разберете и приложете метода за решаване на "отворени" проблеми

Описание

Този модул е ​​последният от поредица от 5 модула. Тази подготовка по физика ви позволява да консолидирате знанията си и да ви подготви за влизане във висшето училище. Оставете се да бъдете водени от видеоклипове, които ще представят малко от историята на науката, специалната теория на относителността, както и появата на понятието за количествено определяне в началото на 20 век. Това ще бъде възможност за вас да прегледате основните понятия на специалната теория на относителността и вълновата физика от гимназиалната програма по физика, да придобиете нови умения, както теоретични, така и експериментални, и да развиете полезни математически техники във физиката.

Продължете да четете статията в оригиналния сайт →