По повод на Международния форум за киберсигурност 2021, Националната агенция за сигурност на информационните системи (ANSSI) защитава бъдещето на европейската киберсигурност, основано на сътрудничество и солидарност. След дългосрочна работа за изграждане на обща и споделена рамка в Европа, френското председателство на Съвета на Европейския съюз (ЕС) през 2022 г. ще бъде възможност за укрепване на европейския суверенитет по отношение на киберсигурността. Преразглеждането на директивата за NIS, киберсигурността на европейските институции, развитието на индустриална тъкан на доверие и европейската солидарност в случай на голяма криза ще бъдат френски приоритети за първата половина на 2022 г.