За да се подпомогне набирането на 1 млади хора във VSEs, МСП и ETIs в сделки за екологичен преход, ще бъде изплатен бонус от 000 8 евро на компанията, която приветства таланти в териториалното доброволчество в бизнеса (VTE) Зелено ".

За какво става дума ?

Истински стълб на плана за реланс на Франция, екологичният преход днес е вектор на растеж, който създава нови дейности, работни места и богатство. Бизнес лидерите, участващи ежедневно в множество задачи по управление на паричните средства, тяхната книга с поръчки и човешките им ресурси, се нуждаят от подкрепа, за да се ангажират с екологичния преход.

VTE, стартиран през 2018 г., е програма, управлявана от Bpifrance, която дава възможност на студенти, които учат на работа или наскоро са завършили висше образование, да получат достъп до отговорни длъжности във френските VSE, МСП и средни капитали.

Като част от плана „1 младо 1 решение“ на France Relance, Green VTE е възможност за тях:
да придобият силни умения и диференциращ професионален опит;
да има пълна и напречна визия за компанията, както и за бъдещите предизвикателства, свързани с екологичния преход;
да сте в непосредствена близост с бизнес мениджър;
de

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Как да оптимизирате активите и инвестициите си?