Интересувате ли се от напояване? Искате ли да разберете неговите предизвикателства, неговите техники? В този курс трима учители ви запознават с основните понятия за напояване чрез видеоклипове и упражнения. Редовните интервюта с участници в областта ще позволят тези концепции да бъдат поставени в практическа рамка.

формат

Този курс е организиран в 6 модула (по един на седмица). Викторините и заниманията ви позволяват да проверите знанията си.

Предварителни

Този курс е предназначен за студенти бакалавър и магистър, интересуващи се от екологични науки, но също и за земеделски производители, държавни служители и консултанти в областта на управлението на водните ресурси и напояването. Започваме с основите, така че не са необходими предпоставки, за да следвате този MOOC.