Техниките заемат все по-голямо място в нашите общества и въпреки това остават до голяма степен неизвестни. Под техники разбираме предмети (инструменти, инструменти, различни устройства, машини), процеси и практики (занаятчийски, промишлени).

Този MOOC възнамерява да предостави инструменти, за да разбере как тези техники се произвеждат в техния политически, икономически, социален, естетически контекст и как те също така конфигурират пространства и общества, тоест домове, градове, пейзажи и човешката среда, в която се вписват.
MOOC също така има за цел да предостави теоретични и практически знания, за да ги идентифицира, поддържа, опазва и подобрява, тоест да работи за тяхното наследство.

Всяка седмица учителите ще започват с дефиниране на областите на обучение, те ще обясняват основните концепции, ще ви дават преглед на различните подходи, разработени до момента, и накрая ще ви представят, за всяка област, казус.

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Какви са последствията от спада на покупателната способност?