В допълнение към плана за възстановяване, правителството реши да мобилизира изключителен бюджет от 100 милиона евро „за запазване на богатството на френската асоциативна тъкан“ през периода 2020-2022.

В този контекст 45 милиона евро ще бъдат отделени за мерки за парична помощ чрез France active. Тази помощ ще бъде под формата на „договор за вноска от 0% до 30.000 5 евро за 0 години, стимулиращ заем от 18% за 100.000 месеца до 2 4 евро или дори заем за дялово участие между 500.000 и 10% до XNUMX XNUMX евро над XNUMX години”, уточни държавният секретар. Всички асоциации ще отговарят на условията за това устройство, „дори ако най-малките със сигурност ще бъдат най-заинтересовани“.

В допълнение, според Sarah El Haïry, „още 40 милиона евро ще бъдат насочени към по-големите асоциации за укрепване на техните собствени средства – често недостатъчни – за да могат да инвестират в своите проекти за развитие в дългосрочен план и да получат достъп до кредити. За да направят това, те ще могат да издават облигации, които Banque des Territoires може да запише след анализ на проектите.

И накрая, решението вече беше обявено като част от ...