Печат Friendly, PDF & Email

Това обучение предлага въведение в стратегическото управление. Когато дадена компания желае да се развива, тя прилага стратегия, която да я ориентира в дългосрочен план. Преди да дефинира стратегията си, компанията трябва да извърши диагностика, за да анализира най-добре елементите на своята вътрешна и външна среда.

За да извършите този анализ, е необходимо да помислите за важните елементи на неговите дейности: основната дейност, клиенти, мисии, конкуренти и т.н. Тези елементи осигуряват рамка, в която се извършва стратегическата диагноза.

Това обучение ви предлага, въз основа на работата на професора по стратегия Майкъл Портър, да изучавате различни инструменти за извършване на стратегическата диагноза на компанията. Освен това курсът предлага ефективни стратегии за намиране на информация чрез метода push and pull ...

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Разбиране на зависимостите