В този курс ние разглеждаме някои ключови теми, свързани с текущите дебати, свързани с хибридизацията на съдържанието. Започваме с размисъл върху повторното използване и споделяне на образователни ресурси. Ние настояваме по-специално за дизайна на образователни видеоклипове и за различните методи, свързани с различните видове видеоклипове. След това обсъждаме въпроса за наблюдението на използването на създадените ресурси, по-специално чрез табла за управление, мобилизиращи анализ на обучението. В заключение говорим за някои от възможностите, предлагани от дигиталните технологии по отношение на оценката, с особен акцент върху въпроса за изкуствения интелект и адаптивното обучение.

Курсът съдържа малко жаргон от света на образователните иновации, но преди всичко се основава на обратна връзка от практически опит в областта.

Продължете да четете статията в оригиналния сайт →

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Безплатно: Вашите първи стъпки в Pinterest