Какво е ежедневието на океанолог? Трябва ли да имате морски крака, за да упражнявате „морска професия“? Освен това, освен моряците, какви професии са свързани с морето? И кои курсове да следвате, за да ги упражнявате?

Много занаяти, свързани с морето, се практикуват на сушата, понякога дори на стотици километри от брега. Предназначена да подчертае разнообразието от дейности в морския сектор, тази MOOC ще хвърли светлина върху тях според четири основни обществени проблеми: опазване, развитие, хранене и навигация.

Как да се включим, за да отговорим на предизвикателствата, породени от опазването на морските ресурси, развитието на дейности по крайбрежието или възобновяемите морски енергии? Освен инженерите и техниците, защо икономисти, географи, юристи, етнолози и геолози също са на първа линия, за да се справят с предизвикателствата, породени от повишената уязвимост на крайбрежните територии?