Увеличението на процента на частичната надбавка за дейност е отворено по-специално за сектори, чиято дейност зависи от сектори, свързани с туризма, хотелиерството, ресторантите, спорта, културата, пътническия транспорт, събитията. Това са така наречените „свързани“ сектори.
Списъкът на тези сектори на дейност е определен с декрет.

Този списък беше отново изменен с указ, публикуван през XNUMX г Официален вестник януари 28 2021.

Съответните дружества трябва да претърпят намаляване на оборота си с най-малко 80%, чиито условия са определени с регламент.

Увеличение на частичната надбавка за дейност: клетва

Указ от 21 декември 2020 г. постави друго условие за определени сектори на дейност. Фирмите, чиято основна дейност е, трябва да придружат искането си за обезщетение с клетва, в която се посочва, че имат документ, съставен от дипломиран счетоводител, доверено трето лице, удостоверяващ, че постигат поне 50% от оборота си с определени дейности.

Този сертификат се издава от дипломирания счетоводител след мисия за осигуряване на сигурност на разумно ниво. Мисията за осигуряване обхваща, в зависимост от датата на създаване на компанията:

върху оборота за 2019 г.; или за…