Напълно безплатно премиум обучение OpenClassrooms

Финансовото поведение на една организация влияе на нейното представяне!

В този курс ще научите как да задавате правилните счетоводни и данъчни въпроси и да намирате отговорите, които имат значение за вашия бизнес.

Също така ще научите предварително как да защитите операциите и проектите на вашата организация чрез счетоводство и данъчно облагане. Ще откриете и структурата на корпоративния данък и ДДС.

В зависимост от вашата организация и нейните операции ще използвате счетоводни инструменти, за да проверите приложимото законодателство и да извършите съответните проверки за съответствие.

Научете как интернационализацията на бизнеса влияе върху счетоводството и данъчната администрация на всяка организация.

Продължете да четете статията на оригиналния сайт→