Признаване на увреждане

Първата стъпка в достъпа или запазването на работа, когато сте в ситуация на недъг, е D 'да получи признаване на статута на работник с увреждания (RQTH). Последното ви позволява да се възползвате задължението за наемане на работници с увреждания (OETH) на които се подчиняват работодателите, както частни, така и публични, чието предприятие има повече от 20 служители или агенти (закон № 2005-102 от 11 февруари 2005 г.).

La RQTH заявка трябва да се предаде в ведомствената къща за хора с увреждания (MDPH), от които зависиш:

Трябва да попълните формуляра за кандидатстване за обезщетение за инвалидност (форма Cerfa n ° 15692 * 01) Вашият лекуващ лекар попълва медицинското свидетелство (Cerfa n ° 15695 * 01) с помощта на ръководството за формуляри (Cerfa n ° 52154 * 01) и изпращате или изпращате тези документи в MDPH, придружени от документ за самоличност и доказателство за адрес.

След това вашето искане се проучва от екип от професионалисти (лекари, социални работници, ерготерапевти, психолози и др.) И Комисията за правата и автономията на хората с увреждания (CDAPH) взема решение и ви уведомява.