Законът за финансиране на социалното осигуряване от 2021 г. удвоява продължителността на отпуска за прекласификация в случай на професионално обучение за преквалификация. Отпускът за прекласификация се ползва по време на предизвестието и служителят получава обичайното си възнаграждение. Ако отпускът за прекласификация надвишава срока на предизвестие, законът предвижда, че надбавката, изплатена от работодателя през този период, е обект на същата социална система като надбавката за частична дейност. Последната мярка се прилага и за отпуск за мобилност в рамките на първите 12 месеца от отпуска или 24 месеца също в случай на професионална преквалификация.

Отпуск за преназначаване и отпуск за мобилност: насърчаване на връщането на работа

Отпуск за прекласификация

В компании с най-малко 1000 служители, когато се разглежда съкращаване, работодателят трябва да предложи на съответния служител отпуск за преназначаване.
Целта на този отпуск е да позволи на служителя да се възползва от действия за обучение и звено за подкрепа при търсене на работа. Финансирането за действията по пренасочване и компенсациите се осигурява от работодателя.

Максималната продължителност на този отпуск по принцип е 12 месеца.

Отпуск за мобилност

В рамките на колективен договор, свързан с прекратяване на колективен договор или свързан с управлението ...