Дигиталното производство продължава да нараства. Ние създаваме, управляваме и обменяме все повече и повече документи и данни в рамките на нашите организации и с нашите партньори. В по-голямата част от случаите тази нова маса информация не се използва до справедливата си стойност: загуба и дублирани документи, нарушаване на целостта на данни с доказателствена стойност, ограничено и неорганизирано архивиране, много лична класификация без логика. споделяне в рамките на структурата , и т.н.

Следователно целта на този Mooc е да ви даде ключовете за изпълнение на проект за управление на документи и организация на данни през целия жизнен цикъл на информацията, от създаването / приемането на документи, до тяхното архивиране с доказателствена стойност.

Благодарение на прилагането на методология за управление на записи, подобрена с умения за управление на проекти, ние ще можем да работим заедно по няколко теми:

  •     Въведение в организационни и технически стандарти за управление на документи
  •     Нормативните основи на управлението на записи
  •     Дигитализация на документи
  •     EDM (Електронно управление на документи)
  •     Придобиването на доказателствената сила на цифровата документация, в частност чрез електронния подпис
  •     Електронно архивиране с доказателствена и историческа стойност