Процесът се отнася до набор от взаимосвързани или взаимодействащи дейности, които допринасят за създаването на добавена стойност за организацията. Тя може да бъде структурирана в различни процедури, които представляват стъпките, необходими за постигане на организационните цели. Процесите представляват потоци от информация и ресурси.

Днес от съществено значение в света на бизнеса управлението на процеси предлага много предимства: Улеснява управлението на организацията, има видимост за практиките и методите на отделите на компанията, подобрява обслужването на клиентите, намалява разходи или смекчаване на рисковете.

Това обучение ви предлага да научите как да овладеете основен инструмент за управление на процесите: блок-схемата. Използвайки софтуера Microsoft Visio, ще научите как да изграждате...

Продължете да четете статията в оригиналния сайт →

READ  Предизвикателството на Емили: да се върне към първите си любови след 8 месеца