Като вземете този курс, вие ще имате глобален преглед на управленското счетоводство и ще можете да разберете различните му аспекти:

  • Как да преминем от финансово счетоводство към управленско счетоводство?
  • Как да настроите модел за изчисляване на разходите?
  • Как да изчислим вашата точка на безвъзмездност?
  • Как да настроите бюджет и да сравните прогнозата с действителната?
  • Как да изберем измежду различните методи за изчисление?

В края на този MOOC ще бъдете автономни в настройката на изчислителни модели в електронна таблица.

Този курс е предназначен за всички, които се интересуват от управленско счетоводство: той е особено подходящ за хора, от които се изисква да правят калкулации на разходите, в случай на обучение или професионална дейност. Може да бъде последвано и от тези, които са любопитни или се интересуват от тази дисциплина. Ето защо този MOOC е посветен на всички онези, които се интересуват от изчисляване на разходите и които искат да разберат по-добре функционирането на една компания.

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  CryptoOli: Инвестиране в Crypto за начинаещи 2