Безплатно обучение по Linkedin Learning до 2025 г

Управлението на данни е от съществено значение в днешния бизнес свят и Microsoft 365 предлага набор от инструменти за управление и визуализиране на данни по ефективен и ангажиращ начин. В този курс обучителят ще ви покаже как да управлявате данните по-ефективно с Microsoft 365. Ще можете да използвате новите си умения, за да управлявате данните по-ефективно и да получавате по-точни и разбираеми данни.

Продължете да четете статията на оригиналния сайт→