Хора, уязвими към Covid-19: 2 кумулативни критерия, за да се възползват от частична активност

Уязвимите служители, които са изложени на риск от развитие на тежка форма на инфекция с Covid-19, могат да бъдат поставени в частична активност, ако отговарят на 2 кумулативни критерия.

Едно от тези състояния е свързано със здравословното им състояние или възрастта им. 12 дела са предефинирани с указ от 10 ноември 2020 г.

Служителят също така не трябва да може да използва изцяло работа от разстояние, нито да се възползва от следните засилени мерки за защита:

изолирането на работната станция, по-специално чрез предоставяне на индивидуален офис или, ако това не е възможно, споразумение за ограничаване на риска от излагане, доколкото е възможно, по-специално чрез адаптиране на работното време или създаване на материална защита; спазването на работното място и на всяко място, посещавано от лицето по време на неговата професионална дейност, на засилени бариерни жестове: засилена хигиена на ръцете, системно носене на маска от хирургически тип, когато не може да се спазва физическото разстояние или в затворена среда, с това маската се сменя поне на всеки четири часа и преди това, ако е мокра или влажна; липсата или...

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Управление на качеството в лаборатория по медицинска биология