• Разберете и използвайте някои класически закони на физиката
  • Моделирайте физическа ситуация
  • Разработете техники за автоматично изчисление
  • Разберете и приложете метода за решаване на "отворени" проблеми
  • Използвайте компютърния инструмент, за да симулирате експеримент и да решите физически уравнения

Описание

Този модул е ​​четвъртият от поредица от 5 модула. Тази подготовка по физика ви позволява да консолидирате знанията си и да ви подготвите за влизане във висшето образование. Позволете си да бъдете водени от видеоклипове, които ще ви отведат от разбирането на понятието изображение в геометричната оптика до използването на концепцията за вълновата оптика, за да разберете, например, цветовете, наблюдавани върху сапунените мехурчета. Това ще бъде възможност за вас да прегледате основните понятия на програмата по физика в гимназията, да придобиете нови умения, както теоретични, така и експериментални, и да развиете полезни математически техники във физиката.