Този „mini-MOOC“ е третият от серия от пет мини-MOOC. Те представляват подготовка по физика, която ви позволява да консолидирате знанията си и да ви подготвите за влизане във висшето образование.

Областта на физиката, към която се подходи в този мини-MOOC, е тази на механичните вълни. Това ще бъде възможност за вас да се запознаете с основните понятия на програмата по физика в гимназията.

Ще разсъждавате върху методологията, използвана във физиката, независимо дали по време на фазата на експериментиране или по време на фазата на моделиране. Ще практикувате и много важни дейности във висшето образование като разрешаване на "отворени" проблеми и разработване на компютърни програми на език Python.

Продължете да четете статията в оригиналния сайт →