→→>Не пропускайте тази възможност да придобиете нови знания благодарение на това обучение, което може да се таксува или да бъде оттеглено без предупреждение.←←←

 

Овладейте основите на финансовото управление

Управлението на финансите на малък бизнес е сложно упражнение. Това обучение ще ви даде основните ключове, за да го посрещнете спокойно.

Първо, ще оцените точно първоначалните си нужди от капитал. Основна предпоставка за избягване на проблеми с паричния поток от самото начало. След това ще научите как да изчислявате и интерпретирате два ключови показателя: изискване за оборотен капитал (WCR) и оборотен капитал. Благодарение на тези инструменти лесно ще анализирате финансовото състояние ежедневно.

Неутралната точка, ключова концепция, също ще получи цялото ви внимание. Макар и технически, неговото владеене ще ви позволи да определите най-добрия размер на дейността си, за да постигнете бързо печалба.

И накрая, проста система за проследяване на пари в брой използвайки Excel ще ви бъдат представени. Вместо да разчитате на интуицията, вие ще можете да предвидите своите потоци и да вземете подходящи решения. С това солидно обучение никакъв финансов риск няма да застраши дългосрочното развитие на вашето VSE/SME!

Приемете подходяща стратегия за създаване на стойност

Отвъд техническите основи, това обучение набляга на съществен аспект: определяне на правилната стратегия за създаване на стойност за вашата дейност. Подход за структуриране, който ще ви позволи да определяте вашите цени и да развиете трайни конкурентни предимства.

Ще започнете с ясното разбиране на понятията себестойност и „джобни пари“, този минимален марж на печалба за покриване на вашите разходи. Вместо сух счетоводен подход, акцентът ще бъде поставен върху тяхното конкретно използване за установяване на вашата ценова стратегия.

След това вашият обучител ще ви насочи да идентифицирате основните лостове за създаване на добавена стойност във вашия сектор на дейност. В зависимост от това дали конкуренцията се основава на разходи, иновации, услуга или имидж на марката, вие ще заемете много различни позиции.

След това ще бъде обсъдено задълбочено определянето на цената на вашите продукти/услуги. Ще ви бъдат представени различни доказани методологии, от просто добавяне на марж до усъвършенствани техники за ценообразуване. Целта: да ви позволи да съобразите перфектно офертата си с вашите амбиции и конкурентни предимства.

Независимо дали става въпрос за интелектуални стоки или услуги, вие ще си тръгнете с ясна визия за вашата търговска и ценова стратегия, която да приложите. Определящи елементи за добър старт и гарантиране на устойчивостта на вашия бизнес!

Започнете добре и растете без риск

Стартирането на вашия бизнес е предизвикателство, но и рисковано залагане без правилните рефлекси. Това обучение ще обърне внимание на клопките, които трябва да избегнете, за да започнете гладко бизнеса си, като същевременно полагате основите за контролирано развитие.

Първо, ще се запознаете с упоритите митове около бързия растеж. Макар и привлекателна на хартия, тази агресивна стратегия крие много опасности за една млада, слабо капитализирана структура. Вашият треньор ще ви убеди в предимствата на прогресивния подход.

Със същата тази перспектива ще видите как да оптимизирате управлението на вашите изисквания за оборотен капитал (WCR). Като подобрите това съотношение, вие ще освободите парите, необходими за поддържане на устойчив растеж в дългосрочен план.

И накрая, обучението ще подчертае важността на ежедневното финансово управление. Внимателното следене на правилните индикатори означава възможност за бърза реакция в случай на отклонение. Вместо обикновен контролен списък ще ви бъдат предоставени конкретни методи за анализиране на вашите ключови цифри.

Накратко, това обучение има за цел да започнете на солидна основа и след това да напреднете по разумен и контролиран начин. Докато поддържате предприемчиви амбиции, вие ще се развивате, без да страдате от опасностите от твърде прибързано или неконтролирано развитие. Ключът към траен успех!