Имате ли нужда от разрешението си за обучение, обучение или професионални дейности? Разберете как да го финансирате!

Мобилността е истински проблем за професионална интеграция: в някои области свидетелството за управление е истинско разрешително за работа, особено за младите хора. Научете за решенията и държавната помощ, които ви помагат да финансирате шофьорската си книжка.

От 1 януари 2019 г. възрастните чираци могат да се възползват от държавна помощ от 500 евро да финансират шофьорската си книжка. Всичко, което трябва да знаете за финансиране на помощ за шофьорска книжка B за чираци.

Помислете дали да не използвате личния си учебен акаунт (CPF) за финансиране на изпита за шофьорска книжка (код и уроци по шофиране).
За да се възползвате от него, и двамата трябва:

получаването на разрешението допринася за постигането на професионален проект или за насърчаване на сигурността на професионалната кариера на титуляра на акаунта; и че титулярят на сметката не подлежи на спиране на лиценза му или забрана за кандидатстване за лиценз (това задължение се удостоверява със сертификат за честта на съответното лице).
За да бъде обхванат, тази подготовка трябва да бъде предоставена от одобрено предприятие и