Амбицията на тази последователност от PFUE е да тества способностите на Европейския съюз за реагиране в лицето на киберкриза чрез включване, освен националните органи на всяка държава-членка, на компетентните европейски политически органи в Брюксел.

Упражнението, по-конкретно мобилизиране на мрежата CyCLONE, направи възможно:

Засилване на диалога между държавите-членки по отношение на стратегическото управление на кризи, в допълнение към това на техническо ниво (мрежа от CSIRT); Обсъдете общите нужди от солидарност и взаимопомощ в случай на голяма криза между държавите-членки и започнете да идентифицирате препоръки за работата, която трябва да се направи за тяхното разработване.

Тази последователност е част от динамика, започнала преди няколко години, насочена към подпомагане на укрепването на капацитета на държавите-членки за справяне с криза от кибернетичен произход и развитието на доброволно сътрудничество. Първоначално на техническо ниво чрез мрежата от CSIRT, създадена от европейската директива Network Information Security. Второ, на оперативно ниво благодарение на работата, извършена от държавите-членки в рамките на CyCLONe.

Какво представлява мрежата CyCLONE?

мрежата CyCLONE (Cyber

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Word | Създайте модерно резюме