Ламин, на 44 години, бивш рецепционист и уеб разработчик, който не се задоволява да получи дипломата си преди лятото, в момента прави интервюта за работа, за да избере в коя компания ще се занимава. за което, признава той с цялото си смирение, доскоро не знаеше нищо. Среща.

"Уеб разработката за мен беше буквално китайска", Ламин коментира, когато го питат за неговите предпоставки при влизане в курса за обучение на ifocop. Той се забавлява днес, но не крие, че за да проследи обучението и да получи дипломата си, трябваше да се задържи, „Въздържайте се от отказване“, приемете да не овладявате всичко веднага, залитайте на моменти... но не твърде дълго, защото преподавателските екипи "които никога не са пускали" (sic), не бих го чул по този начин.

Находчив, Ламин трябваше да защити кандидатурата си и да премине няколко теста, за да интегрира обучението си за идокоп. "Бях твърдо решен да следвам това обучение, мотивацията ми удари целта, бях приет, не без предупреждение, че ще бъде интензивно", той уточнява. Той няма да бъде разочарован и бързо ще си възвърне темпото на висшето обучение, което е предприел преди една година.