В продължение на 6 седмици открийте различни лостове, за да изпълните регулаторните изисквания и да подобрите енергийните си характеристики, как да оптимизирате процесите си и да оцените интереса към навлизането във възобновяемите енергийни източници...

Проектиран от ADEME, играчи в селскостопанското сътрудничество, селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост и академичния свят, MOOC AGRI-FOOD INDUSTRIES: ПЕЧАЛБА В ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТЬ, ще ви даде конкретни начини да оптимизирате потреблението си.