Този Mooc е копродуциран от Class'Code Association и Inria.

Във време, когато екологичният преход често се римува с цифровия преход, какво ще кажете за въздействието на цифровите технологии върху околната среда? Цифровото решение ли е?

Под прикритието на виртуализацията и дематериализацията, това всъщност е цяла екосистема, която консумира енергия и невъзобновяеми ресурси и се разгръща с висока скорост.

Въпреки че са били необходими близо 50 години, за да се вземе мярката за изменението на климата, да се стабилизират показателите и данните, да се постигне консенсус, който позволява действие.

Къде сме по отношение на цифровите технологии? Как да се ориентираме в информацията и понякога противоречивите изказвания? На какви мерки да разчитате? Как да започнем сега, за да действаме за по-отговорно и по-устойчиво цифрово?