Частична дейност: режим на общото право

Часовата ставка за изчисляване на надбавката за частична дейност по обичайното право остава определена на 60% от брутната референтна заплата, ограничена до 4,5 часова минимална работна заплата.

Ставката, прилагана за изчисляване на обезщетението, изплатено на служителя, се поддържа на 70% от брутното референтно възнаграждение, ограничено до 4,5 часова минимална работна заплата до 30 април.

Какво прави остатъка зависим от работодателите от системата на общото право от 15%. За момента това ниво на подкрепа е планирано до 30 април.

Ставката от 36% от надбавката за частична дейност теоретично трябва да се прилага от 1 май 2021 г.

Частична дейност: защитени сектори (приложения 1 и 2 или S1 и S1bis)

Работодатели, чиято основна дейност се появява на:

списъкът, посочен като допълнение 1 или S1, който включва по-специално секторите туризъм, хотелиерство, кетъринг, спорт, култура, пътнически транспорт и събития; списъкът, наречен приложение 2 или S1bis, който групира заедно така наречените свързани сектори и чиято основна дейност се появява в приложение 2 и който е претърпял известно намаление от ...