Уязвимите хора, изложени на риск от развитие на сериозна форма на инфекция с Covid-19, както и служители, които са родители на дете под 16 години или на лице с увреждане, което е обект на мярка за изолация, изгонване или издръжка в дома, могат, съгласно определени условия, полза от частична активност.

Тези служители, които не могат да продължат да работят, се ползват от частична надбавка за дейност, която е определена на 70% от брутното референтно възнаграждение, ограничено до 4,5 часова минимална работна заплата.

До 31 януари 2021 г., при прилагане на режима на общото право, почасовата ставка на надбавката за частична дейност, изплатена ви от държавата, е определена на 60%. Този процент е 70% за защитените сектори, които се възползват от увеличаването на процента на частичната помощ за дейност.

От 1 февруари 2021 г. трябва да се установи единна ставка, приложима за всички компании, независимо от техния сектор на дейност (общото право или защитените сектори). Но тази мярка се отлага за 1 март 2021 година.

От тази дата за изчисляване на надбавката за частична дейност ще се прилага единна часова ставка. Тази единична ставка е определена на 60 ...

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Clickfunnels от A до Z от FunnelPirateTV