Механизмът за увеличаване на размера на надбавката за частична дейност е отворен по-специално за така наречените свързани сектори, чиято дейност зависи от сектори, свързани с туризма, хотелиерството, ресторантьорството, спорта, културата, транспорта на хора, събития и които изпитват намаляване на техните оборот от поне 80% за периода между 15 март и 15 май 2020 г.

Това намаление се оценява:

  • или въз основа на оборот (оборот), наблюдаван през същия период на предходната година;
  • или по желание на работодателя спрямо средномесечния оборот за 2019 г. намален за 2 месеца.

За компаниите, създадени след 15 март 2019 г., спадът в оборота се оценява по отношение на средния месечен оборот за периода между датата на създаване на компанията и 15 март 2020 г., намален до два месеца.

Някои от тези компании трябва да изпълнят ново задължение. Това се отнася до:

  • занаятчийски предприятия, които трябва да генерират най-малко 50% от оборота си от продажбата на своите продукти или услуги на панаири и изложби;
  • професии по графичен дизайн, специфични издателски професии, комуникация и дизайн на щандове и краткотрайни пространства, които трябва да генерират поне 50% от оборота си с една или повече компании в сектора за организиране на търговски панаири, d 'събития...