Истинските предизвикателства, пред които са изправени мениджърите на екипи

Преминаването от ролята на експерт към тази на мениджър представлява голямо предизвикателство. Въпреки че се възприема като ласкаво повишение, този преход крие много подводни камъни. Без нужните качества новата роля на екипен мениджмънт бързо се превръща в истинска писта с препятствия. Защото отвъд бизнес експертизата, ръководенето на екип изисква много специфични човешки и управленски умения.

Основната мисия е да се определи пътната карта. Това включва ясно определяне на общата цел, която трябва да бъде постигната, след което установяване на методите и приоритетите за нейното постигане. Но мениджърът трябва също така да знае как ефективно да делегира задачите, които трябва да бъдат изпълнени. Без да забравяме основните фази на преформулиране, когато е необходимо, като същевременно постоянно гарантираме, че мотивацията на екипа се запазва непокътната.

6-те основни качества, за да станете уважаван лидер

На поведенческо ниво спокойствието представлява основна предпоставка. Като запазите спокойствие и контролирате стреса си, избягвате предаването му на войските. Голямата достъпност и истинското слушане също са сред основните принципи, които се очаква да отговорят на различни заявки. Способността да се обезвреждат неизбежните конфликти в групата също е от решаващо значение.

По отношение на управленското ноу-хау, възприемането на мисленето на „лидер-слуга“ е ключовият камък. Далеч от образа на авторитарен лидер, добрият мениджър остава внимателен към предоставянето на екипа си на всички средства за успех. По този начин той се поставя в негова услуга, като създава благоприятна среда. И накрая, истинската способност за адаптиране остава от съществено значение за реагиране с гъвкавост, когато се сблъскате с непредвидени събития, които трябва да бъдат управлявани.

Непрекъснато се обучавайте, за да развиете своето лидерство

Малко хора се раждат с изявен мениджърски талант. Повечето от горните качества се придобиват чрез опит и подходящо обучение. Няма нужда да се паникьосвате! Множеството ресурси ви позволяват активно да напредвате в тези различни аспекти.

Корпоративните програми са насочени например към вземане на решения, лидерство или комуникация. Индивидуалното обучение също е много възнаграждаващо средство за работа върху вашите силни страни и области за подобрение. Можете също така да извлечете голяма полза от обмена на най-добри практики с други ръководители на екипи. Основното нещо остава да демонстрирате смирение и да приемете подход на непрекъснато учене.

Като култивирате тези 6 основни качества с течение на времето, вие несъмнено ще станете вдъхновяващият и грижовен мениджър, за който вашите служители мечтаят. Тогава вашата група ще може да даде най-доброто от себе си, подкрепена от вашето просветено лидерство.

 

→→→Безплатно премиум HEC обучение← ← ←