Служителят изпраща на работодателя си молба за отпуск в рамките на PTP най-късно 120 дни преди началото на обучителното действие, когато то включва непрекъснато прекъсване на работата от най-малко шест месеца. В противен случай тази заявка трябва да бъде изпратена не по-късно от 60 дни преди началото на обучителното действие.

Ползването от искания отпуск не може да бъде отказано от работодателя само в случай на неспазване от страна на служителя на посочените по-горе условия. Въпреки това, отлагане на отпуска може да бъде наложено в случай на вредни последици за производството и дейността на компанията или ако съотношението на служителите, едновременно отсъстващи по този отпуск, представлява повече от 2% от общата работна сила на предприятието.

В този контекст продължителността на професионалния преходен отпуск, приравнена към период на работа, не може да се намалява от продължителността на годишния отпуск. Той се взема предвид при изчисляването на трудовия стаж на служителя във фирмата.

Служителят е задължен да присъства като част от курса си за обучение. Той дава на работодателя си доказателство за присъствие. Служител, който без причина

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Отворени за обществеността заведения: проблеми и отговорности