Контролираният опит е насочен към служители, включително пенсионери с увреждания извън работа, включително чираци, временни работници и стажанти за професионално обучение.
Трябва да се отбележи, че контролираното изпитване е отворено и за служители, които са се върнали на непълно работно време по терапевтични причини или на адаптирана или непълна работа.