Служителят подава до Transitions Pro искане за финансова подкрепа за своя проект за професионален преход след съгласието на работодателя в полза на професионален преходен отпуск. Това искане включва по-специално описанието на проекта за преквалификация и предвидения курс за обучение.

За да бъде ръководен при избора си на преквалификация и при попълването на своето досие, служителят може да се възползва от подкрепа от съветник за професионално развитие (CEP). CEP информира, насочва и помага на служителя да формализира своя проект. Той предлага финансов план.

Transitions Pro разглежда досието на служителя. Те проверяват дали служителят спазва условията за достъп до PTP. Те проверяват, че проектът за преквалификация не попада в задължението на работодателя да адаптира работниците към работното им място, към промените в работните места и към тяхната продължителна заетост. Те разглеждат уместността на професионалния проект според следните кумулативни критерии:

Консистенцията на ТЕЦ : смяната на професията трябва да изисква завършване на сертифициращо обучение. В този контекст служителят трябва да покаже в досието си познанията си за дейностите, условията

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Как да управлявате и овладявате системата от спирки и раздели в Word?