CRPE може да се извърши във фирмата на служителя или в друга компания. И в двата случая прилагането на CRPE е предмет на:

На а конвенция подписани от работника или служителя, неговия работодател и първичната здравноосигурителна каса или общоосигурителната каса, според случая;
И а допълнение към трудовия договор подписана от служителя.

Споразумението се предава от първичната здравноосигурителна каса или общоосигурителната каса, според случая, за сведение до регионалната дирекция по икономика, заетост, труд и солидарност (DREETS).

Следната информация е включена в фирменото споразумение за професионална преквалификация:

Le размер на обезщетението платени на служителя. Това възнаграждение не може да бъде по-малко от възнаграждението на служителя преди спирането, предхождащо CRPE;
La част от възнаграждението, поемано от работодателя (или от приемащата компания в зависимост от това дали CRPE се извършва във фирмата на служителя или в друга компания);
La част от възнаграждението, покрито от CPAM или CGSS в зависимост от случая. Сумата

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Тласък за асоциациите и социалните в бюджета за 2021 г.