За постоянни договори: когато средната работна заплата за последните дванадесет месеца е по-малка или равна на две SMIC, възнаграждението на служителя се запазва. В противен случай тя представлява 90% от заплатата му през първата година и 60% след първата година, ако курсът на обучение е повече от една година или 1200 часа;

За срочни договори: възнаграждението му се изчислява средно за последните четири месеца, при същите условия като при безсрочните договори;

За срочно наети служители: възнаграждението му се изчислява средно за последните 600 часа мисия, извършена от името на компанията;

За работещи с прекъсвания: референтната заплата се изчислява по специфичен начин, но условията за запазване на възнаграждението са същите като при постоянните договори.