В края на неговия курс за обучение спирането на договора на служителя приключва. Следователно той се връща на работа при условията, предвидени в трудовия му договор.

В този контекст служителят може да продължи да търси компания за набиране на персонал в своята област на преквалификация, ако не е получил работа по време на курса си за обучение.