Посещението в средата на кариерата е нова система, въведена от Закон от 2 август 2021 г.


Това посещение позволява:
насъстави инвентаризация съответствието между работната станция и здравословното състояние на служителя,
dоценяват рисковете професионална дезинтеграция и предотвратяване на професионалните рискове, като се вземе предвид развитието на техните способности, в съответствие с професионалната им кариера, тяхната възраст и тяхното здравословно състояние;
образоват служителя предизвикателствата на остаряването на работното място и превенцията на професионалните рискове.


По време на това посещение лекарят може да предложи индивидуални мерки за настройка, адаптиране или трансформиране на работното място или мерки за адаптиране на работното време.

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Имам ли право да налагам времеви интервали на служителите на дневен пакет?