Първоначално, от 1 януари 2015 г., CEP беше издаден от пет мрежи от оператори, които трябваше да се отнасят безразборно към всички бенефициенти. Това бяха Pôle emploi, Apec, Missions locales, Cap emploi, както и FONGECIF и OPACIF (Униформацията беше Opacif и след това предостави тази услуга. Това вече не е така днес) отговорен и за управлението на изпълнението на индивидуален отпуск за обучение, заменен от 1 януари 2020 г. с проекти за професионален преход, разгърнати в рамките на CPF.
Изпълнена от закона „Професионално бъдеще“ от 5 септември 2018 г., последната реформа в обучението пренастрои картите, като запази подкрепата на кандидатите за CEP в ситуация на търсене на работа на първите четири мрежи от организации. Отсега нататък работещите хора, тоест служителите, но и самонаетите работници, могат да се свържат с нови оператори, избрани чрез тръжни процедури, обявени от France Compétences, публичното заведение, осигуряващо регулирането. и финансирането на системата за професионално обучение. Между другото, на CEP беше предоставено специално финансиране, което не беше случаят по-рано.