да, се съставя протокол от преподавателя съвместно с бенефициента.
Този баланс трябва да позволява да определи дали е необходимо да се осигурят нови съоръжения или да се мобилизира друго PDP устройство например.

Напомня/уточнява практическите условия на контролираното изпитване (цели, начална и крайна дата, организация на работното време, дали контролираното изпитване е проведено на първоначална позиция или на друга позиция, съответният сектор на дейност, името на преподавателя във фирмата и неговата длъжност, задачите извършени през периода и наблюденията, факторите, улесняващи връщането на работа и факторите, ограничаващи я, нуждите от корекции: технически, организационни, човешки, в обучение или други).

Докладът се изпраща до лекаря по трудова медицина на работодателя, до здравноосигурителната социална служба и до специализираната организация за настаняване, отговаряща за подпомагане и задържане на работа на хора с увреждания, като Cap emploi, ако е приложимо.

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Правете пари онлайн от 0 €: Печат на доставка