Когато данъчните власти не ви предоставят ставка като част от данъка, удържан при източника, за определени служители трябва да се приложи неутрална ставка. Тази ставка, която зависи от вас да определите, се задава с помощта на таблиците за ставки по подразбиране. Тези мрежи се оценяват от финансовия закон от 2021 г.

Данък при източника: ставка при източника

Като част от данъка при източника данъчните органи ви предоставят ставка на удържане за всеки служител.

Има няколко начина за определяне на тази ставка на налога:

  • общата правова ставка или ставка, изчислена за данъчното домакинство въз основа на последните данъчни декларации на служителя;
  • индивидуализираната ставка, която е опция за двойки, женени или свързани с PACS. Този процент се определя за всеки съпруг според личния им доход. Общият доход на данъчното домакинство остава предмет на данъчната ставка на домакинството ...