CPNEF идентифицира много нужди, но две теми са от съществено значение и са обект на незабавна подкрепа (Фаза 1).

1. Към обучение за възобновяване лице в лице. Това е за :

да приветства обществеността с позоваване на проекта на структурата чрез интегриране на „бариерни жестове“ и „физическо дистанциране“ мерки, гарантиращи безопасността на служителите, доброволците и потребителите, в съответствие с дейностите и с уважение принципи на намеса на структури.

Ще бъде обърнато внимание на обществеността, особено на децата и юношите, които могат да повдигат въпроси и да представляват морални и емоционални последици поради контекста, в който са преживели затварянето.

да приложат проекта на структурата, като същевременно адаптират позите на участниците в образованието лице в лице, както и техните образователни подходи по време на дейности с добре дошли публики.

2. Обучение за управление на екип в контекста на значително развитие на дистанционна работа или възобновяване на дейността, но също и на „временно прекъсване“ с професионалната среда за служителите в частична безработица / унизително спиране: анимация на екипи, проследяване на постиженията, комуникация, поддържане на сближаването на екипа и