Представен в началото на септември 2020 г. от министър-председателя Жан Кастекс, планът за възраждане има за цел да трансформира кризата във възможност „чрез инвестиране предимно в областите ..., които ще създадат работни места утре“.

Това означава да се инвестира в професионално обучение, за да се даде възможност на работниците и работодателите да придобият и притежават адекватни умения в зависимост от очакваното развитие на пазара на труда. В този контекст планът за възстановяване предвижда мобилизиране на глобален пакет от 360 милиона евро, за да се подпомогне дигитализацията на системата за обучение, да се създаде ново образователно съдържание и да се подкрепи движението на пазара на ODL (Отворено обучение и дистанционно).

Дефицит на предлагането

Внезапното спиране, наложено на дейността на организациите ...

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Подкрепете интеграционни структури при изпълнението на Afest