Може да бъде поискано от лекар по трудова медицина, лекуващ лекар/предписващ отпуск по болест, медицински съветник по здравно осигуряване или от служителя. Имайки това предвид, работодателят информира служителя за възможността сам да поиска това посещение преди възстановяване. Тази информация се получава например по време на срещата за връзка.