Обучението на работното място днес формализира придобиването на знания, както технически, така и поведенчески, което досега се извършваше неофициално.