Le референт за инвалидност е информиран от работодателя за организацията на това посещение и може да присъства, ако служителят го приеме. Той няма да може да присъства на медицинското интервю и медицинския преглед на служителя, а само на дискусиите относно индивидуалните мерки за коригиране, адаптиране или трансформиране на длъжността и/или графика.