В компании с най-малко 50 служители социално-икономическият комитет (CSE) се консултира редовно и като такъв е призван да формулира становище относно стратегическите ориентации на компанията, нейното икономическо и финансово състояние, нейната социална политика, т.к. както и условията на труд и заетостта.
CSE също се консултира от време на време в определени ситуации, по-специално в случай на преструктуриране и съкращаване на работната сила, колективно уволнение по икономически причини (включително CSE в компании с по-малко от 50 служители), защита, възстановяване и съдебна ликвидация .
Членовете на CSE имат, за да упражняват ефективно своите умения, достъп до икономическа, социална и екологична база данни.

Компании с по-малко от 50 служители pdf CSE 11-49 служители | Как да го внедря в моята компания от 11 до (...) Изтегляне (578 KB) Компании с 50 или повече служители pdf CSE | Как да го внедря в моя бизнес? Изтегляне (904.8 KB) До каква информация има достъп CSE?

Цялата информация, която работодателят предоставя на CSE, която ще бъде използвана по-специално в контекста на

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Техники за напояване