В различни плейлисти той представя в YouTube. Винаги по същия модел. Предлага ви се кратко уводно видео на цялостно обучение. Следва няколко дълги пасажа, полезни сами по себе си. Но ако решите да отидете по-далеч. Не забравяйте, че Alphorm е център за дистанционно обучение, който позволява финансиране чрез CPF. Това означава, че можете да имате достъп до целия им каталог безплатно за една година.

Това обучение за PowerPoint 2016 ще ви помогне да откриете Microsoft PowerPoint 2016 и работната му среда, за да започнете на добра основа за овладяване на инструмента. По време на това уводно обучение за PowerPoint 2016 ще се запознаете със софтуерния интерфейс с различните му области и функции и ще разберете основите на управлението на слайдовете на PPT презентация.

По време на това обучение за PowerPoint 2016 ще научите как да използвате презентации от друг софтуер и как да управлявате презентации, слайдове, текстове и параграфи, за да оптимизирате своите презентации, включително понятията за стилове, теми и форматиране на символи.