Вноската AGS (застраховка за гарантиране на заплатите) осигурява изплащането на обезщетение на служителите в случай на неизпълнение на задълженията на компанията. След заседанието на своя съвет на директорите на 9 декември 2020 г. AGS реши да запази лихвения процент, приложим от 1 юли 2017 г. ...

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  UX за уеб дизайн