CDD: отговарят на специфична и временна нужда

Използването на срочен договор (CDD) е строго регламентирано от Кодекса на труда. Забранено е използването на срочни договори за запълване на постоянни работни места.

По-специално, срочен договор може да се използва за:

заместването на отсъстващ служител; сезонна или обичайна заетост; или в случай на временно увеличаване на активността. Срочен договор: оценка на реалността на временното нарастване на дейността

Временното увеличение на активността се определя като ограничение във времето на нормалната дейност на вашия бизнес, например изключителна поръчка. За да се справите с това, можете да прибегнете до срочен договор за временно увеличаване на дейността (Кодекс на труда, чл. L. 1242-2).

В случай на спор трябва да установите реалността на причината.

Например трябва да предоставите доказателства, доказващи временното увеличаване на нормалната дейност, така че съдиите да могат да оценят реалността на това увеличение по време на сключването на срочния трудов договор.

В случая, преценен от Касационния съд, служител, нает на срочен договор за временно увеличение на телефонна платформа, поиска прекласифициране на договора си в договор за неопределен срок. The