От 1 януари 2019 г., в рамките на закона за свободата на избор на професионално бъдеще, CPF се кредитира в евро, а не в часове.

Какво представлява личният акаунт за обучение?

Личната сметка за обучение (CPF) позволява на всяко активно лице веднага след като навлезе на пазара на труда и до датата, на която упражни всичките си пенсионни права, да придобие пенсионни права. обучение, което може да бъде мобилизирано през целия му професионален живот. По този начин амбицията на Личния акаунт за обучение (CPF) е да допринесе, по инициатива на самото лице, за запазване на пригодността за заетост и осигуряване на професионалната кариера.

Като изключение от принципа, споменат по-горе, Личната сметка за обучение (CPF) може да продължи да се финансира дори когато притежателят му е заявил всички свои пенсионни права, съгласно на доброволните и доброволчески дейности, които той извършва.

ПРИПОМНЯМ СИ
Личната учебна сметка (CPF) замени индивидуалното право на обучение (DIF) на 1 януари 2015 г. с възобновяване на придобитите права върху последната. Останалата част от DIF часовете, които не са изразходвани, могат да бъдат прехвърлени в Акаунта